Økologisk fra jord til bord – Økologisk fagseminar

26. september 2017, 08.30 | Grønt kompetansesenter på Skjetlein | Sør-Trøndelag

Arrangør: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Oikos Sør-Trøndelag

Sted: Grønt kompetansesenter på Skjetlein, Sør-Trøndelag

Tidspunkt: 26. september 2017 kl 08.30

Avsluttes: 26. september 2017 kl 15.00

Billettpris: Arrangementet er gratis

Meld deg på

Arrangementet på Facebook

Fagseminaret byr på et omfattende program med spennende og viktige tema; livet i jorda, bærekraft i vid forstand og optimal drift med kåring av årets økobonde må nevnes. Deltakelse er gratis, målgruppen er bønder, matforedlere, og for øvrig alle som er interessert i økologisk produksjon og forbruk. Man får også en økologisk lunsj i pausen.

PROGRAM

08:30 – 08:45 Oppmøte/registrering/kaffe

08:45 – 09:00 Velkommen Oikos v/Arve Lian og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Ivar Stokkan

09:00 – 09:15 Produksjon av økologisk agurk og tomat fra gartneriet ved Skjetlein med lokalprodusert kompost. Bruk av nyttedyr i skadedyrbekjempelse og kort orientering om foredling av råvarer der elever er involvert. Eirik Engan, lektor ved Skjetlein videregående skole.


09:15 – 09:55 Norsk og internasjonal matproduksjon i et bærekraftig perspektiv. Forvalter vi naturressursene slik at vi kan ha god samvittighet overfor framtidige generasjoner? Aksel Nærstad, Utviklingsfondet


10:00 – 10:40 «Levende frisk jord – en sikkerhet for framtidig og trygg matproduksjon?»
– Jordas funksjoner
– Matjordas økosystem – røtter og organismer»
– Jordlivet som produksjonsfaktor (nærings sirkulering-omdanning- jordarbeiding)
– Frisk = samspill og funksjoner fungerer
Reidun Pommeresche, Norsøk


10:40 – 11:00 Mingletorg: Pausemingling med smaksprøver,etc.


11:00 – 11:40 Planlegging av vekstskifte i økologisk produksjon Anders Eggen, NLR i et samarbeid med Grønt Kompetansesenter.


11:40 – 12:15 Tilbud om økologisk rådgiving fra landbruksrådgivningen. Anders Eggen, Norsk Landbruksrådgivning.


12:15 – 13:00 Lunsjpause. Økologisk lunsj serveres av Helios.


13:00 Utdeling av økobondeprisen.


13:00 – 13:45 Retningsendring i framtidslandbruket; hvordan kan vi fortsatt opprettholde høgproduktivitet og samtidig ivareta bærekraft, og hva skjer når den som produserer maten møter den som eter maten? Professor dr.philos Dag Jørund Lønning, rektor Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.


13:45 – 14:30 Reins Kloster er et økologisk veldrevet melkeproduksjonsbruk med en kvote på 360 000 liter og produserer samtidig gode merkevarer som selges lokalt og regionalt, deriblant økologisk øl og iskrem. Hans H. Horneman.


14:30 – 15:00 Hvilke ambisjoner og planer har Rema 1000 og Kolonihagen for den framtidige satsingen på økologisk mat i Trøndelag? Vidar Andersen, regionsdirektør i Midt-Norge .

Velkommen på fagseminar!


Påmelding innen 15. september.
Ved spørsmål kontakt Arve Lian på 909 15 345.

< Tilbake til kalenderen