MATJORD – MÅ BARE HA DET!

25. september 2017, 18.00 | Tingvoll, Tingvoll Økopark

Arrangør: Arrangementet er et samarbeid mellom Økouka i Møre og Romsdal og Jordvern Møre og Romsdal

Sted: Tingvoll, Tingvoll Økopark

Tidspunkt: 25. september 2017 kl 18.00

Avsluttes: 25. september 2017 kl 20.00

Arrangementet på Facebook

Velkommen ved Kolbjørn Gaustad, leder av Jordvern Møre og Romsdal

Den levande matjorda og den komande grøne revolusjonen. Om den nye kunnskapen som endrar alt, Dag Jørund Lønning, professor dr. philos. og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Lønning har skrevet «Jordboka» som kommer ut denne høsten. Han har reist land og strand i Norge, Etiopia, Sri Lanka og Amerika og funnet historier om mennesker og mold.

Målgruppe: Alle med samfunnsengasjement og interesse for jord
Arrangementet er et samarbeid mellom Økouka i Møre og Romsdal og Jordvern Møre og Romsdal.

Pris for å delta på kveldsarrangementet: kr 200,-

Se hele programmet for Økouka i Møre og Romdal

Disse står bak Økouka i Møre og Romsdal: Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)Tingvoll ØkoparkOikos Møre og RomsdalMøre og Romsdal bonde- og småbrukarlagMøre og Romsdal bondelagog Fylkesmannen i Møre og RomsdalKontakt: Liv Solemdal, liv.solemdal@norsok.no

< Tilbake til kalenderen