Framtidsverkstad

23. september 2017, 10.00 | Sogn Jord- og Hagebruksskule | Sogn og Fjordane

Arrangør: ØKOVEKA Sogn og Fjordane & Sogn Jord- og Hagebruksskule

Sted: Sogn Jord- og Hagebruksskule, Sogn og Fjordane

Tidspunkt: 23. september 2017 kl 10.00

Avsluttes: 23. september 2017 kl 15.00

ØKOLOGISK ENTREPRENØRSKAP
ein framtidsverkstad om nye grøne alliansar

Denne dagen ynskjer SJH og ØKOVEKA å skape eit rom for å utveksle erfaringar og idear, forsterke og
danne grøne alliansar, og skissere moglege prosjekt gjennom dialog i temagrupper.
Her er eit førebels program, som vil starte kl. 10 og vare til ca. kl. 16.30. Arrangementet
vert leia av Solveig Svardal. Detaljert info om gruppeverkstadene finn du på eige ark.

Fire innleiande inspirasjonsforedrag:
1. Nyskapande foredling – lokalt v/ Lise Brunborg, Stavanger ysteri
2. Berekraftig reiseliv – regionalt v/ Liv Elin Olsen, Den Gyldne Omvei
3. Landbruksutdanning for framtida – nasjonalt v/ Anders Kopstad, Savory Institute
4. Økologisk entreprenørskap – internasjonalt v/ Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

Gruppeverkstader:
1. Korleis samarbeide lokalt om utvikling av nyskapande foredling?
2. Kva slags regionale alliansar kan styrkje ei berekraftig samfunnsutvikling ?
3. Korleis samarbeide nasjonalt om yrkesutdanninga innan økologisk landbruk?
4. Korleis kan internasjonale alliansar styrkje ei berekraftig samfunnsutvikling?

Plenum med deling frå gruppene
Inspirasjonsinnlegg:
Therese Rudi og Per Olaf Lundteigen

Avslutning og oppsummering
Aksel Hugo og Solveig Svardal

< Tilbake til kalenderen