Debatt: Hva vil vi med jordbruket?

22. september 2017, 17.00 | Vippa Oslo | Oslo

Arrangør: Alliansen Ny Landbrukspolitikk

Sted: Vippa Oslo, Oslo

Tidspunkt: 22. september 2017 kl 17.00

Avsluttes: 22. september 2017 kl 19.00

Billettpris: Åpent for alle

Arrangementet på Facebook

Ofte blir vi bedt om å støtte norsk jordbruk, men hva slags jordbruk støtter vi egentlig? Når fellesskapets penger overføres til jordbruket – hva betaler vi for da? I et jordbruk preget av nedleggelser, bønder med mye gjeld og leiejord, en drift løsrevet fra arealressurser og en synkende selvforsyningsgrad er det på tide at vi tar debatten om hvilken retning vi ønsker i landbrukspolitikken.

< Tilbake til kalenderen