Biodynamisk marked

24. september 2017, 12.00 | Vippa Oslo | Oslo

Arrangør: Biologisk-dynamisk Forening

Sted: Vippa Oslo, Oslo

Tidspunkt: 24. september 2017 kl 12.00

Avsluttes: 24. september 2017 kl 18.00

Billettpris: Åpent for alle

Velkommen på marked på VIPPA!

Her kan du kjøpe høstens ferske biodynamiske grønnsaker, produkter fra verkstedene på Camphill-gårdene, saft og syltetøy med mer. Varene kan kjøpes direkte fra bonden, som gjerne slår av en prat om sine produkter

< Tilbake til kalenderen