Kategoriarkiv: Uncategorized

Har du årets beste ØKO-frokost oppskrift?

I samarbeid med vår nye samarbeidspartner Coop Mega utfordrer vi alle øko-venner til å dele sin favorittoppskrift med oss. Vi ser etter oppskrifter med fokus på:

 • økologiske norske råvarer
 • ernæring/sunnhet
 • utseende

For å delta: Tag @okoukaoslo i ditt bilde og #besteøkofrokost!

Premie: 1 billett til bygdefesten på Kongsgården 26.september. Vi kårer vinneren på åpningen av årets ØKOUKA! Spre ordet, og lykke til!

Coop Mega og ØKOUKA inngår samarbeid!

Vi satser på ØKO!
Coop Mega og ØKOUKA Oslo har blitt enige om en samarbeidsavtale. Målet med samarbeidet er å fremme norsk- og økologisk mat.

De siste årene har det vært en enorm økning i interessen for økologisk mat. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at omsetningen av økologisk mat i dagligvarehandelen økte med nesten 30 % i 2014. Målsetningen med avtalen er å bruke ØKOUKA til å spre kunnskap og engasjement til forbrukeren om økologiske produkter. Sammen vil partene utvikle aktiviteter i tilknytning til ØKOUKA som kommer forbrukeren til gode.

”Vi ser at både kunnskapen om og etterspørselen etter økologisk mat øker. Økologi blir stadig viktigere for Coop, og vi utvikler stadig det økologiske sortimentet, sier Knut Lutnæs, Miljøsjef i Coop. ØKOUKA er en fantastisk arena der både kunnskapsrike- og kunnskapstørste forbrukere kan lære, inspireres og engasjeres.”. ”Samarbeidet er et ledd i en betydelig styrking av Coop Mega som den ledende dagligvarekjeden innen økologi”, avslutter Lutnæs.

ØKOUKA skal være en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Gjennom uka vil publikum kunne oppleve mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte det til egen hverdag.

”ØKOUKA skal være en arena som tilrettelegger for informasjon og erfaringsutveksling. Vi ønsker å sikre landbruket gode forutsetninger for å produsere maten vår slik at økologisk produksjon og fornuftige løsninger for ressurshåndtering blir selvsagte. Vi har ambisjoner om at denne arenaen skal være viktig og sentral for hvordan både landbruk- og dagligvarehandelen utvikler seg i fremtiden”, sier Alexandra Devik, Koordinator for ØKOUKA.

Sammen skal vi inspirere og engasjere

ØKOUKA har siden oppstarten i 2012 hatt ambisjoner om å være en viktig pådriver for norsk-, økologisk- og bærekraftig landbruk. Med dugnadsarbeid og et velfungerende samarbeid på tvers av bransjen har arrangementet vokst seg større år for år. I år var man moden for å trekke til seg kommersielle aktører, og utvide både målgruppe og innhold. ”At vi har fått med en så tung og viktig aktør som Coop Mega betyr veldig mye for videreutviklingen av ØKOUKA” forteller prosjektkoordinator Alexandra Devik. ”Coop Mega har vist seg som ekstremt offensive, og gjør en fantastisk jobb i arbeidet med å fremme norsk- og økologisk mat, fortsette Devik.

Coop Mega vil blant annet være godt synlig under åpningsfrokosten i Mathallen, samt på familiedagen samme sted. I tillegg vil det legges til rette for aktiviteter, demoer og kampanjer i butikk. Det skal ikke være noen tvil om at Coop Mega satser på økologiske produkter!

I tillegg til aktiviteter og kommunikasjon tilknyttet ØKOUKA er samarbeidet tuftet på en langsiktig strategi om å heve kunnskapen og interessen for økologi blant Coop Megas dyktige og engasjerte ansatte.

Coop Mega er en del av Coop Norge , Norges nest største dagligvareaktør med ca. 1250 dagligvarebutikker. Samvirket ble stiftet i 1906, og har per i dag nærmere 1,5 millioner medlemmer. Coop Mega har 14 butikker i Stor-Oslo.

Cultura Bank

Visste du at Cultura Bank har en 20- års historie bak seg som medspiller til økologiske og biologisk-dynamiske bønder og distributører av økologiske matvarer?

Vi er derfor stolte over å få lov til å være med som deltaker og støttespiller for Økouka der flere av våre kunder og samarbeidspartnere også deltar.

Cultura Bank er grunnlagt på ideen om at en banks oppgave er å bidra til en sunn og bærekraftig utvikling, og vi  praktiserer som eneste bank i Norge full åpenhet om de prosjektene vi finansierer.

Når du setter inn pengene dine eller investerer i banken gjennom å kjøpe egenkapitalbevis, vet du hva pengene dine brukes til.

Mer om banken og våre lånekunder kan du lese på www.cultura.no

Vi vil være tilstede på Mathallen hele uka og ønsker deg velkommen til å bli nærmere kjent med oss, for eksempel fredag den 25. før møtet «Framtidens bønder».

Menneskene bak ØKOUKA – Norges Bondelag

Vi har spurt alle organisasjonene som står bak ØKOUKA hvorfor de er med på feiringen av norsk økologisk mat. ØKOUKA presenterer:

Norges Bondelag

 1. Hvorfor er dere med på ØKOUKA?

  Norges Bondelag er med på ØKOUKA fordi vi synes at det er flott med en  hyllest av gode norske økologiske råvarer.  ØKOUKA kobler bønder og byfolk sammen . Det er en arena hvor både bønder og forbrukere kan møtes og diskutere og ikke minst spise mye god mat. Fokus på gode råvarer gir produsentene en viktig  anerkjennelse for arbeidet de legger i å dyrke maten.
 2. Hvilke tre stikkord forbinder du med økologisk landbruk

  Bærekraftig, helhetlig og framoverlent
 1. Hvilket arrangement gleder du deg mest til i årets ØKOUKA? 

  Jeg gleder meg til produsentseminaret på onsdag på Bygdø. Der skal  vi se på viktigheten av god jord for å få fram de gode råvarene

Menneskene bak ØKOUKA – Biologisk-dynamisk Forening

Vi har spurt alle organisasjonene som står bak ØKOUKA hvorfor de er med på feiringen av norsk økologisk mat. ØKOUKA presenterer:

Biologisk-dynamisk Forening

 1. Hvorfor er dere med på ØKOUKA? 

  Biologisk-dynamisk Forening er med på ØKOUKA fordi vi vil synliggjøre vår faggruppes spesielle kompetanse, samtidig som vi vil vise frem de fantastiske biodynamiske produktene de har å tilby!

 1. Hvilke tre stikkord forbinder du med økologisk landbruk? 

  Økologisk landbruk føyer seg inn i et verdensperspektiv: rettferdig handel, miljøbevissthet og ren mat.

 1. Hvilket arrangement gleder du deg mest til i årets ØKOUKA?Vi gleder oss mest til Gårdsbesøk for alle til en biodynamisk drevet gård fredagen i ØKOUKA. En spennende dag med biodynamisk jord på hendene og en biodynamisk gulrot i munnen!