Velkommen til ØKOUKA!

Tradisjon tro brukes høsten til å takke for maten. Over hele verden har man tradisjon for å takke for dyr som kommer friske og feite tilbake fra beite og for bugnende åkre med gule kornakser, friske poteter, beter og gulrøtter som kan trekkes opp av jorda.

ØKOUKA blir arrangert for fjerde år i Oslo, og er på mange måter vår måte å takke bonden og et mangfoldig landbruk på. Vi i ØKOUKA er spesielt oppmerksomme ovenfor den bonden som tar på seg å produsere flotte norske råvarer, og ønsker gjennom ØKOUKA å tilrettelegge for informasjon og erfaringsutveksling, inspirasjon og engasjement.

Økologisk landbruk er i vinden som aldri før. I fjor inngikk COOP MEGA en samarbeidsavtale med ØKOUKA og har vært svært viktig for vår gjennomføring. Nå ser vi at også de andre dagligvarekjedene er på hugget og konkurransen om den miljøbevisste forbrukeren spisser seg til.

I sommer meldte Debio at det så langt i 2016 var 100 nye registrerte økologiske produsenter. Disse vil drive etter fire overordnede prinsipper: Helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet. Til sammen vektlegger de et landbruk og en retning for vår matproduksjon som tilrettelegger for fremtidige generasjoners matsikkerhet. Disse bøndene har tatt et aktivt valg, og ønsker å produsere mat på norske ressurser for et økende marked, hvor hensyn til jorda, dyra og biomangfoldet står i sentrum.

ØKOUKA er forankret i de største mat, landbruks- og miljøorganisasjonene i landet, og vår store styrke er synergiene som skapes når vi møtes og aktiveres i gjennomføringa av ØKOUKA. I felleskap ønsker vi velkommen til en uke med inspirasjon, læring og engasjement, rundt norsk økologisk og biodynamisk matproduksjon, og håper dere blir med oss når vi takker for maten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *