Bzzzzzz på timeplanen

Det summer godt når Wahl skole har blomster og bier på timeplanen.

Tekst og foto: Ingvild Telle

– Barn må lære om bier fordi bier og polinatorer er blant de viktigste individene i vår kamp for det biologiske mangfoldet, sier Ragna R. Jørgensen fra ByBi ved bikubene på Gartneriet på Bygdøy Kongsgård. Ikledd hvit birøkterdrakt og hatt med netting, holder hun opp et brett med honning fra bikubene. Barna har også fått på seg birøkterhatt, armene er trukket godt opp under nettingen. Mange av dem har aldri sett hvor honningen kommer fra. De studerer brettet med store øyne.

ByBi er et utbant birøktelag med bier og bikuber plassert i urbane strøk i Oslo. De består av røktere, bi-entusiaster og pollineringsinteresserte. ByBi jobber for både mobilisering og rekruttering av birøktere, bier og nektarrike vekster i utbane strøk i Norge.

Barna som er på besøk lærer om hvilke påvirkning bier og polinatorer har på naturen og oss mennesker. Om biologisk mangfold, om honning, lokal matproduksjon, birøkting og naturvern, forklarer Jørgensen. En spennende og omfattende utetime, med andre ord.

Hele 800 000 bier er i ”stallen” hos ByBi. Det gir mye god honning til Oslofolk. Økologisk er den og: Oslo kommune bruker nemlig ikke sprøytemidler på de offentlige grøntarealene i byen. I tillegg til å gjøre barn og beboere i byen bevisste på bienes flittige liv, selger også ByBi sesongfersk by-honning, blant annet på bondens marked.

Fakta Bybi:
– ByBi er et urbant birøkterlag etablert i oktober 2012.
– De består av røktere, bi-entusiaster og pollineringsinteresserte.
– Bier var tidligere naturlige medborgere i byen. Dette ønsket ByBi å gjenskape.
– Biene avles opp på gode gener, da det skal være trygt for alle å ha en bikube som nærmeste nabo.

www.bybi.no