Jord – den viktigste ressursen for framtidas jordbruk

Tid: 23.09.15, 10.00-15.00
Sted: Skolestua på Bygdø Kongsgård

Arrangør: Norges Bondelag, Oikos-Økologisk Norge og VitalAnalyse

Fagseminar om jordkvalitet

Norges Bondelag, Oikos – Økologisk Norge og VitalAnalyse inviterer til fagseminar om hvordan vi kan bedre kvaliteten på matjorda.

Jorda er grunnlaget for matproduksjonen og matsikkerheten vår. I forutsetningene til økologisk landbruk står det at hensynet til jordens struktur og fruktbarhet er grunnlaget for økologisk plantedyrking i hagebruk, jordbruk og skogbruk. Jordens fruktbarhet opprettholdes hovedsakelig ved resirkulering av organisk materiale. God jordstruktur er avgjørende for å få gode avlinger og ikke minst for å ta vare på jorda. Men hvordan skal vi få dette til i praksis?

PROGRAM

09.30 Oppmøte og kaffe
09.45 Velkommen. Bygdø kongsgård
09.50 Innledning. Aina Bartmann, Oikos – Økologisk Norge
10.00 Levende matjord – hva er nå det egentlig? Foredrag med praktisk jordforsøk. Øystein Haugerud, Fylkesagronom Buskerud
11.00 Mine erfaringer med jord og kompostering. Helge Rivrud, bonde som driver økologisk
11.30 Mine erfaringer med kompostering og bruk av kompost i grønnsaksproduksjon. Bjørge Madsen, gartner som driver konvensjonelt

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Pause med omvisning på utstillingen ” Matjorda”. Anita Panman prosjektleder for utstillingen.
13.45 Hva finner vi av liv i jorda, har gjødseltype betydning for jordlivet ? Berit Swensen, VitalAnalyse
14.30 Hvordan øke folks bevissthet om jord? Hilde Olsen, rådgiver Norsk Landbruksrådgivning
15.00 Spørsmål fra salen og oppsummering ved ordstyrer Aina Bartmann

Påmelding til kari.marte.sjovik@bondelaget.no innen 18.09.15
Seminaret er gratis.